sobota 25. mája 2013

Parter Gallery


Srdečne Vás pozývame vzhliadnuť náš si.li. výklad, v budove Mestskej knižnice na Lurinskej ulici 5 v Bratislave. Pozrieť si ho môžete počas dňa či noci, ale len od 28.5. do 2.6.2013.

Parter Gallery je výstavný formát známy v takých metropolách ako Praha alebo Paríž a momentálne aj v Bratislave, kde sa koná už jeho druhý rocník. Vo výkladoch niektorých obchodných prevádzok v centre Bratislavy, na uliciach Laurinská a Panská prezentujú svoju najaktuálnejšiu tvorbu slovenskí dizajnéri. Na základe výzvy Slovenského centra dizajnu a organizátorov DAAD prijalo účasť na tomto podujatí 23 vybraných dizajnérov ci značiek, ktorí reprentujú rôzne oblasti dizajnu a majú možnosť individuálne zrealizovať svoju prezentáciu vo výkladoch a predstaviť ju naozaj najširšej verejnosti, nezávisle od otváracej doby predajných priestorov a to neptretržite od 28. 5. do 2. 6. 2013. Snahou organizátorov je priblížiť tvorbu slovenských dizajnérov širokej verejnosti vo verejnom priestore. Tento spôsob prezentácie môže osloviť aj to spektrum návštevníkov, ktorí sa  doteraz nemali možnosť stretnúť so slovenským dizajnom.

Otvorenie: 28. 5. 2013 o 16.00 hod. pred kaviarňou Shtoor, Panská 23
Program podujatia:
16.00 – 17.00 postupné neformálne otvorenia jednotlivých dizajnérskych prezentácií so začiatkom
na Panskej 23 a ukončením na Laurinskej 19A
Trvanie: 28. 5. – 2. 6. 2013

Slovenské centrum dizajnu je organizátorom a odborným garantom podujatia pod názvom Parter Gallery, ktoré sa koná v rámci Dní architektúry a dizajnu 2013 (DAAD) v Bratislave.
Záštitu nad tretím ročníkom festivalu DAAD v Bratislave prevzali primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik a starostka Starého mesta Táňa Rosová.
Viac na www.scd.sk