nedeľa 10. novembra 2013

si.li. návšteva / si.li. visit


Upršaná sobota strávená v súkromnej "galérií" a ateliéri u legendárneho  sochára Imricha Vaneka, ktorý napriek svojmu úctyhodnému veku (82 rokov) je stále činný a aktívny umelec! Dôvodom našej návštevy bolo naprogramovať pánovi Vanekovi jeho novú pec. Bolo nám viac ako potešením, ďakujeme! (ešte viac sa môžete dozvedieť na Lindinom blogu tu)

Rainy Saturday spent at private "gallery" and studio of legendary sculptor Imrich Vanek. Despite from his venerable age (82 years), hi is still very active and alive artist! Reason of our visit was to help him with his new kiln. We were more than glad, thank you! (even more you can find on Linda's personal blog here)


piatok 1. novembra 2013

How to use and some details

Čo tak použiť naše misky napríklad aj takto:
Why not to use our bowls for example like this:

si.li. v detaile:
si.li. in the detail: