nedeľa 16. marca 2014

Birthday spree

Jar prichádza spolu s našimi druhými narodeninami! 21. marca uzrela svetlo sveta značka si.li. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli odmeniť "lajk" číslo 400 na našej fun page malým prekvapením! Tak do toho!
/
Spring is coming and so our second birthday do! March 21 is the day, when si.li. label was born. At this occasion we've decided to reward small gift to like no.400 at our fun page! So let's go!